Có 1 kết quả:

rè lì

1/1

rè lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heat