Có 1 kết quả:

rè tǔ

1/1

rè tǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) homeland
(2) hot piece of real estate