Có 1 kết quả:

rè róng

1/1

rè róng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thermal capacity