Có 1 kết quả:

rè céng ㄖㄜˋ ㄘㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermosphere