Có 1 kết quả:

rè céng

1/1

rè céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thermosphere