Có 1 kết quả:

rè dài yǔ lín

1/1

Từ điển Trung-Anh

tropical rain forest