Có 1 kết quả:

rè de kuài

1/1

rè de kuài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) immersion heater
(2) electric heater for liquid