Có 1 kết quả:

rè qíng kuǎn dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

to provide warm hospitality