Có 1 kết quả:

rè jī

1/1

rè jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heat engine