Có 1 kết quả:

rè qì qiú

1/1

rè qì qiú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hot air balloon