Có 1 kết quả:

rè shuǐ píng

1/1

rè shuǐ píng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thermos bottle
(2) vacuum bottle
(3) hot water dispenser (appliance)
(4) CL:個|个[ge4]