Có 1 kết quả:

rè shuǐ dài

1/1

rè shuǐ dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hot water bottle
(2) hot-water bag