Có 1 kết quả:

rè gǒu

1/1

rè gǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hot dog (loanword)