Có 1 kết quả:

rè néng

1/1

rè néng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heat energy