Có 1 kết quả:

rè chǔ lǐ

1/1

rè chǔ lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hot treatment (e.g. of metal)