Có 1 kết quả:

rè jiě

1/1

rè jiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thermal cleavage (i.e. sth splits when heated)