Có 1 kết quả:

rè fú shè

1/1

rè fú shè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thermal radiation