Có 1 kết quả:

rè shì guāng

1/1

rè shì guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thermoluminescence