Có 1 kết quả:

rè liàng

1/1

rè liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heat
(2) quantity of heat
(3) calorific value