Có 1 kết quả:

rè diàn ǒu

1/1

rè diàn ǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thermocouple