Có 1 kết quả:

rè fēng qiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

heat gun