Có 1 kết quả:

rè shí

1/1

rè shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hot food