Có 1 kết quả:

rè nao

1/1

rè nao

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bustling with noise and excitement
(2) lively

Một số bài thơ có sử dụng