Có 1 kết quả:

rán liào zǔ hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

fuel fabrication