Có 1 kết quả:

rán qì

1/1

rán qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

natural gas