Có 1 kết quả:

rán qì lún jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

gas turbine