Có 1 kết quả:

rán qì diàn chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

gas fired power station