Có 1 kết quả:

rán yóu

1/1

rán yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fuel oil