Có 1 kết quả:

rán yóu cāng

1/1

rán yóu cāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

oil tank (of ship)