Có 1 kết quả:

rán shāo píng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Molotov cocktail