Có 1 kết quả:

rán méi guō lú

1/1

Từ điển Trung-Anh

coal burning boiler