Có 1 kết quả:

rán shāo jì

1/1

rán shāo jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

incendiary agent