Có 1 kết quả:

rán shāo dàn

1/1

rán shāo dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fire bomb
(2) incendiary device