Có 1 kết quả:

rán shāo píng ㄖㄢˊ ㄕㄠ ㄆㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Molotov cocktail