Có 1 kết quả:

rán sù shuō

1/1

rán sù shuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

phlogiston theory