Có 1 kết quả:

dēng xīn cǎo

1/1

dēng xīn cǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rush (botany)
(2) Juncaceae