Có 1 kết quả:

dēng huì

1/1

dēng huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carnival during the Lantern Festival, with lantern displays and traditional folk performances such as stilt walking and lion dance