Có 1 kết quả:

dēng huǒ tōng míng

1/1

Từ điển Trung-Anh

brightly lit