Có 1 kết quả:

Dùn huáng

1/1

Dùn huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dunhuang (city in Gansu)