Có 1 kết quả:

dùn ròu

1/1

dùn ròu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stewed meat
(2) beef stew