Có 1 kết quả:

dùn guō

1/1

dùn guō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stew pot
(2) stew pan
(3) saucepan