Có 1 kết quả:

shāo shāng

1/1

shāo shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

burn (injury)