Có 1 kết quả:

shāo hàn

1/1

shāo hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to weld