Có 1 kết quả:

shāo méi

1/1

shāo méi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to burn coal