Có 1 kết quả:

shāo píng

1/1

shāo píng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

laboratory flask