Có 1 kết quả:

shāo là

1/1

shāo là

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

barbecue (Cantonese style)