Có 1 kết quả:

shāo qié zi

1/1

shāo qié zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stewed eggplant