Có 1 kết quả:

shāo chá

1/1

shāo chá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make tea