Có 1 kết quả:

shāo cài

1/1

shāo cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to cook