Có 1 kết quả:

shāo guō

1/1

shāo guō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a still (for distilling alcohol)