Có 1 kết quả:

yàn mài zhōu ㄧㄢˋ ㄇㄞˋ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) oatmeal
(2) porridge