Có 1 kết quả:

yàn mài zhōu

1/1

yàn mài zhōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oatmeal
(2) porridge